OM QUALITY CAR SERVICE

Underrubrik

– Vi ska kontinuerligt minska vår miljöpåverkan med fokus på avfallshantering/deponi och transporter.

– Vi ska organisera miljöarbetet på ett sådant sätt att det blir ett naturligt inslag i varje medarbetares dagliga arbete. Hanteringen ska inte ses som något som ”tar upp onödig tid”.

– Våra medarbetare skall aktivt delta i miljöarbetet och uppmuntras att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

– Vi ska minska användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet i möjligaste mån. Få leverantörer som levererar så få produkter som möjligt gör att vi kan kontrollera alla ämnen som köps in.

– Vi säkerställer hanteringen av avfall och ökar återvinningsgraden av detta i och med vårt samarbetsavtal med Stena. Därigenom säkerställs också att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.