MILJÖPOLICY

Quality Car Service hållbarhetsarbete

Vi på Quality Car Service följer branschens policy vad gäller miljöarbetet och tar ansvar för den miljö- och samhällspåverkan som vårt arbete för med sig.

Sedan flera år tillbaka driver vi ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete inom hela organisationen där de viktigaste frågorna är att arbeta med transporter, energiförbrukning och kemikalier.

Vi arbetar aktivt med olika system för att säkerställa vårt miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Vi håller obligatoriska miljö- och kvalitetsutbildningar för alla våra  och alla medarbetare.

 

Miljövänliga produkter

Vi har idag ett stort utbud av miljövänliga produkter. Samtidigt arbetar vi hårt för att hela tiden öka antalet produkter med en tydlig miljöprofil.